Revoluční testování těsnosti speciálním plynem (vodíková metoda)

hledání netěsností, zkouška těsnosti, vodíková metodaKontrolujeme těsnost 

  • trubkových a deskových tepelných výměníků
  • desek polosvařovaných výměníků
  • potrubí
  • akumulačních nádrží
  • plnících linek
 
5 výhod testování těsnosti speciálním plynem:
  1. Měření netěsností pomocí formovacího plynu je považováno za jednu z nejpřesnějších metod
  2. Odhalení netěsnosti až do 10-7 mbar.l/s, u měření metodou rozdílu tlaku pouze do 10-3 mbar.l/s
  3. S touto metodou odpadá dlouhé čekání na výsledek měření, samotné měření netrvá ani hodinu
  4. Ekonomičnost
  5. Nejen odhalení již vzniklých netěsností, ale i preventivní kontrola těsnosti

Preventivní testování je nezbytné v rámci akreditačních standardů IFS, HACCP, auditorských kontrol, při dodržování vnitřních směrnic firmy a především pro udržení kvality výroby. Měřením vodíkovou metodou dochází k včasnému odhalení vznikajících netěsností, mezi nejčastější příčiny patří působení tlakových rázů, koroze, pulzace systému, nebo poškozené těsnění.