Předejděte nečekaným odstávkám preventivní kontrolou těsnosti tepelných výměníků.

Enertainex test integrity trasovacím plynem odhalí poškozené těsnění, vlásečnicové trhliny a korozi materiálu dříve, než se z nich stanou nebezpečná místa úniků

Revoluční testování těsnosti „vodíkovou“ metodou provádíme u:

  • Trubkových a deskových tepelných výměníků
  • Polosvařovaných desek (kazet) výměníků

.

Proč provádět měření těsnosti?

Výměníky tepla, stejně jako i jiná zařízení, vyžadují pravidelnou kontrolu. Testování integrity Enertainex dokáže včas odhalit i ty nejmenší trhliny konstrukčních materiálů výměníků. Díky pravidelné kontrole budete znát technický stav výměníku a předcházet tak neplánovaným odstávkám. Běžné konvenční měřící metody nemohou včas odhalit počínající defekt materiálu, který může způsobit kontaminaci médií a tedy i ztrátu celých šarží produktů. Včasné odhalení poškození výměníku umožňuje provést plánovaný servis. Test integrity Enertainex spolehlivě ověřuje těsnost tepelných výměníků a spoléhají se na něj nejen firmy z potravinářského průmyslu.

 

Test integrity trasovacím plynem

Enertainex test integrity je bezpečný, přesný, rychlý a mobilní.

Přes výměník se přečerpává směs vodíku a dusíku, případné mikroskopické trhliny, korozi a únavy materiálu odhalí senzor, který přijímá pouze ionty vodíku. Naměřené hodnoty jsou dále vyhodnocovány.

Bezpečnost

Přes tepelný výměník se přečerpává směs vodíku a dusíku o koncentraci 5-10 % H2. Tato směs je nehořlavá (klasifikována podle ISO 10156), netoxická (schválená pro potravinářský průmysl), nezpůsobuje korozi a nepoškozuje těsnění. Měření nezpůsobuje zátěž pro životní prostředí.

Testování těsnosti výměníků Enertainex

Přesnost

Vodík je známý svou malou molekulovou velikostí a vysokou mírou difuze, proto dokáže projít i nejmenšími mikroskopickými trhlinami a netěsnostmi, kterými jiné látky (např. voda) ještě neprochází (prevence). Vodík je nejlehčí molekula ve vesmíru s velmi nízkou viskozitou. Oproti héliu se neváže na povrch a pórovité materiály.

K detekci vodíku používáme zařízení s vysokým rozlišením, snímač detekuje nízkou koncentraci vodíku již od 0ppm. Polovodičový senzor přijímá pouze vodíkové ionty a je tak vyloučena falešná odezva na jiný plyn.

Rychlost

Měřící zařízení se jednoduše připojí k vypuštěnému tepelnému výměníku, výměník není třeba rozebírat, výsledky měření jsou známé již po 15 minutách měření.

Mobilita

Měřící zařízení je velmi mobilní a lze jej dopravit do těžko přístupných míst.

    Testování těsnosti výměníků Enertainex   

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Mobil: +420 739 569 585
Email: info@enertainex.eu