Provádíme:

Záruční i pozáruční servis deskových tepelných výměníků od výrobců: Alfa Laval, Fischer, GEA, Tranter, Swep, Sondex, APV, API S. B. (Sigma), Funke, Thermowave, Tenez, SPX, Vicarb a dalších.

Test integrity – kontrola těsnosti deskových výměníků  speciálním plynem. 

5 výhod testování těsnosti speciálním plynem:

  • Měření netěsností pomocí formovacího plynu je považováno za jednu z nejpřesnějších metod
  • Odhalení netěsnosti až do 10-7 mbar.l/s, u měření metodou rozdílu tlaku pouze do 10-3 mbar.l/s
  • S touto metodou odpadá dlouhé čekání na výsledek měření, samotné měření netrvá ani hodinu
  • Ekonomičnost
  • Nejen odhalení již vzniklých netěsností, ale i preventivní kontrola těsnosti

Preventivní testování je nezbytné v rámci akreditačních standardů IFS, HACCP, auditorských kontrol, při dodržování vnitřních směrnic firmy a především pro udržení kvality výroby. Test integrity Enertainex odhalí poškozené těsnění, vlásečnicové trhliny a korozi materiálu dříve, než se z nich stanou nebezpečná místa úniku.

Průtokové chemické čištění výměníku (CIP) k udržení dlouhodobé účinnosti a životnosti zařízení. Vodní kámen a jiné úsady, způsobují snižování účinnosti tepelných výměníků. Usazování je závislé na teplotě, rychlosti proudění a druhu protékajícího média. Postupem času mohou úsady způsobit zneprůchodnění tepelného výměníku, či části systému, v tomto stavu již nemusí být průtokové čištění účinné.

Enertainex-chemické-čištění-deskového-výměníku


Enertainex chemické čištění výměníku tepla

 Enertainex-čištění výměníku

Kontakt pro rychlou komunikaci:

Mobil: +420 739 569 585
Email: info@enertainex.eu