Zkušený tým servisních techniků odborně vyčistí Váš výměník tepla.Chemické čištění výměníků tepla Enertainex

Čištění provádíme pomocí našich CIP (cleaning in place) jednotek přímo v místě instalace, nebo v servisním centru.

Po celou dobu čistících procesů analyzujeme stav znečištění. Vyhodnotíme-li, že čištění není dostatečně účinné, nebude Vám účtováno.

Cenovou nabídku vyhotovíme do 24 hodin od přijetí poptávky.

 

Během provozu dochází k zanášení výměníků různými úsadami. Nejčastějším důvodem je špatná kvalita vody v kombinaci s nevhodným tepelným režimem. Úsady, jejich tvorba i jejich odstraňování, se liší podle aplikace.

Pravidelným čištěním teplosměnného zařízení se zabrání vzniku usazenin a koroze. Zároveň se dosáhne menších tepelných a energetických ztrát. Navíc se prodlouží životnost soustavy vlivem pasivace povrchu. Zpomalením korozního poškození se zajistí tepelné zařízení v efektním a bezpečném stavu. Zlepšením přestupu tepla teplosměnného média se zmenší počet odstávek a oprav. Následně se vše promítne v ekonomii provozu, kde se ušetří výrazné náklady na ohřev a chlazení.

Mědí pájené a celonerezové deskové výměníky tepla se díky své konstrukci nemohou čistit mechanicky, a proto je nutné je při poklesu výkonu, nebo zvýšení tlakových ztrát, pravidelně čistit chemicky. Pokud by totiž vlivem zanášení došlo k úplnému ucpání jednotlivých kanálů, nebo dokonce celého výměníku, stane se nefunkčním a vyčistit ho již nebude možné. Většina výrobců výměníků doporučuje provádět čištění nejpozději jednou za dva roky, při poklesu výkonu i dříve.

Při přípravě teplé vody jsou typické vápenné a vápenohořečnaté inkrusty. Jejich likvidace je poměrně snadná i při nízkých teplotách pomocí široké škály kyselin.

V okruzích s upravenou vodou je zbytková vápenná tvrdost nízká a vytvářejí se zde ve zvýšené míře železité úsady, zejména oxidy, často kombinované s vápennými složkami do podoby uhličitanů železa. Čím je podíl železa v usazeninách vyšší, tím je jejich likvidace náročnější. V takovém případě je potřebné použít podstatně agresivnější kyseliny, většinou ve směsích.

Vodní kámen má výborné izolační vlastnosti – vrstva 1 mm snižuje účinnost výměníku tepla až o desítky procent.

Biologické úsady, jako je tuk, olejové a ropné látky, barvy apod. lze likvidovat poměrně snadno silnými louhy s alkalitou okolo pH 10 – 11. V chemických procesech vznikají velmi složité úsady, často ve formě komplexů a je obvykle třeba čisticí směsi odzkoušet.

Chemicky čistíme:

  • výměníky tepla (deskové, trubkové, chladiče, kondenzátory a další..)

Vzhledem ke složitosti celé problematiky a s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy doporučujeme chemické čištění objednat u naší společnosti.

Enertainex-chemické-čištění-deskového-výměníku


 Enertainex chemické čištění výměníku tepla

Chemické čištění trubkových výměníků Enertainex

Chemické čištění trubkových výměníků Enertainex

Chemické čištění trubkových výměníků Enertainex

Chemické čištění deskových výměníků Enertainex

 

 

Kontakt pro rychlou komunikaci:

Mobil: +420 739 569 585
Email: info@enertainex.eu

Kontaktní formulář