Proplachovací zařízení CIP pro chemické čištění topných a chladicích systémů.

 Dodáváme několik typu čisticích jednotek pro údržbu
výměníku provozovaných při režimu způsobujícím jejich
zarůstání a inkrustaci různými úsadami.
Zařízení se skládají z nádrže, čerpadla a přípojných hadic.
Vetší jednotky jsou opatřeny topnou spirálou, která udržuje
stálou teplotu čisticího roztoku a tím urychluje čištení. Všechny
přístroje jsou z nerezové oceli nebo plastu a jsou tak odolná
proti používaným činidlům.

 

Chemické CIP čištění výměníků

Během provozu muže docházet k zanášení výměníků
různými úsadami v závislosti na typu protékajícího média.
Nejčastějším důvodem je špatná kvalita vody v kombinaci
s nevhodným tepelným režimem. Úsady, jejich tvorba
i jejich odstraňování se liší podle aplikace.
Při přípravě teplé vody jsou typické vápenné a vápeno-hořečnaté
inkrusty. Jejich likvidace je poměrně snadná
i při nízkých teplotách pomocí široké škály kyselin.
V okruzích s upravenou vodou je zbytková vápenná tvrdost
nízká a vytvářejí se zde ve zvýšené míre železité úsady,
zejména oxidy, často kombinované s vápennými složkami
do podoby uhličitanů železa. Čím je podíl železa
v usazeninách vyšší, tím je jejich likvidace náročnější.
V takovém případe je potřebné použít podstatně
agresivnější kyseliny, vetšinou ve směsích.
Biologické úsady, jako je tuk, olejové a ropné látky, barvy
apod. lze likvidovat poměrně snadno silnými louhy
s alkalitou okolo pH 10 – 11.

Kontaktní údaje naleznete zde..

Kontakt pro rychlou komunikaci:

Mobil: +420 739 569 585
Email: info@enertainex.eu