Naši servisní technici efektivně vyčistí Váš trubkový výměník, kondenzátor a další technologická zařízení metodou projektilového čištění. Jedná se o moderní, efektivní a ekologický způsob čištění vnitřních stěn potrubí. Díky vysokému tlaku, rychlosti a speciálním projektilům je čištění provedeno za krátký časový úsek. Velkou výhodou je absence chemických čistících prostředků při čištění. Dle potřeby je možné projektilové čištění provádět pomocí stlačeného vzduchu/vody. Realizaci čištění je možné provést na místě, nebo na našem pracovišti. S volbou vhodné metody čištění Vám rádi poradíme.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro rychlou komunikaci:

Mobil: +420 739 569 585
Email: info@enertainex.eu