Proč se pro hodnocení netěsností používá jednotka mbar l/s?

Odpověď: Když kape kohoutek, rychlost úniku vody může být změřena celkem snadno, např. v l/h (litry za hodinu). Ale plyny jsou stlačitelné a proto jejich objem závisí na tlaku, který udáváme v mbar (1/1000 bar). 1 mbar l/s znamená, že za normálních pokojových podmínek dochází ke ztrátě 1 krychlového centimetru plynu za sekundu. 

POZADÍ: „Rychlost“ vyjadřuje něco „za časovou jednotku“. Rychlost rození dětí během jednoho roku je porodnost, rychlost splácení našeho nového auta určuje dobu, po kterou jej budeme muset splácet. Stejně jako v ostatních případech i rychlost proudění skrz netěsnost nám říká, kolik plynu projde netěsností za časovou jednotku.

Pro kapaliny stačí k vyjádření množství použít objem, ale u plynů je nutné započítat i faktor stlačení. Tak například 1 litr plynu, který je udržován v nádobě pod tlakem 10 barů, zaujme objem 10 litrů, pokud z této nádoby unikne do okolního prostření (1 bar absolutní tlak).

Stavová rovnice ideálního plynu říká, že součin tlaku a objemu zůstává stejný, pokud plyn přechází z jednoho stavu do druhého (uvnitř nádoby 10 bar · 1 l = 10 bar.l a vně 1 bar · 10 l = 10 bar.l). Pokud zohledníme ještě dobu proudění, získáme rychlost a jednotka používaná v Evropě je mbar.l/s. Základní jednotka odvozená z SI soustavy by byla Pa m3/s.

Existuje velikost netěsnosti neboli rychlost úniku 1×10-4 mbar l/s, která se všeobecně považuje za vodotěsnou. Tento objem plynu je úměrný velikosti jemného zrnka soli za sekundu.

 

Zdroj: www.detekce-netesnosti.cz