Deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou klíčovými komponenty v řadě systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody, chlazení a průmyslových aplikací. Vyznačují se především vysokou energetickou účinností zajišťující úsporný provoz.
Použití
• komerční vytápění a chlazení (HVAC)
• chladírenské aplikace
• průmyslové vytápění a chlazení
• chlazení olejů

Konstrukce a princip funkce
Základem výměníku je svazek profilovaných desek lisovaných z vysoce kvalitní nerezové oceli. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály pro primární a sekundární médium, kam je vstupními otvory distribuována teplonosná kapalina. Teplo prostupuje přes stěny jednotlivých desek a mezi médii tak dochází k předání tepla.

Výhody pájených deskových výměníků tepla v aplikacích vytápění, chlazení a klimatizace
• vysoká účinnost přestupu tepla i při nízkém středním logaritmickém rozdílu teplot (LMTD)
• jejich vysoká kompaktnost zaručuje snadnou instalaci i v místech s omezeným prostorem
• pájka ve srovnání s těsněním u rozebíratelných výměníků odolává vysokým teplotám a výsokým tlakům
• výměníky se standardním počtem desek jsou skladem, díky čemuž jsou zabezpečeny krátké dodací lhůty