Deskový výměník tepla Alfa Laval AlfaNova se skládá z profilovaných desek z nerezové oceli, rámové desky a přítlačné desky. Teplosměnné desky jsou ve svazku desek spojeny pomocí technologie AlfaFusion, což je unikátní metoda spojování součástí z nerezavějící oceli patentovaná společností Alfa Laval.

Konstrukce

Jednomateriálový proces, vyvinutý a patentovaný firmou Alfa Laval a nazvaný AlfaFusion, má blíže ke svařování než k pájení. Jako aktivátor pro spojování zvlněných desek z nerezové oceli se používá stejný materiál, tedy opět nerezová ocel. Proces probíhá v peci při teplotě překračující 900 °C. Na místech styku obou desek se výplň stejně jako povrchy desek protaví. To je hlavní rozdíl oproti pájení.

Ojedinělé vlastnosti výměníků tepla spojovaných tímto způsobem jsou dány skutečností, že jediným materiálem zúčastněným na procesu je nerezová ocel. Stejně jako měď, nabízí nerezová ocel dobrou kapilární aktivitu. Na rozdíl od mědi je plně slučitelná s deskami a díky tomu se vytváří pásmo závaru. Jelikož toto pásmo je tvořeno nerezovou ocelí, má podobné vlastnosti jako desky pokud jde o korozi, odolnost, tepelnou vodivost a trvanlivost.

Vzhledem k vlastnostem pásma závaru vytváří AlfaFusion homogenní deskový výměník s vyšší úrovní odolnosti vůči korozi a vůči tepelné a mechanické únavě než ostatní metody.